عاشق کتاب و بخاری کاغذی

عاشق کتاب و بخاری کاغذی

Publication Date: 2011

Publisher: قطره

Pages: 116

Format: Paperback

Author: مهدی آذریزدی

4.25 of 10

Download PDF

Download ePub

کتاب مجموعه نوشته‌هایی است از زنده‌یاد مهدی آذر یزدی که در شماره‌های مختلف دو سال نخست نشریه جهان‌کتاب و با عنوان کلی «خاطرات کتابی» به چاپ رسیده است و حالا به همراه یک يادداشت منتشر نشده و بخش‌هایی از چند نامه او در این كتاب بازچاپ شده است

0 Share 0 Share 0 Share 0 Share