Wielki Gatsby z angielskim

Wielki Gatsby z angielskim

ISBN 13: 9788375616903

Publication Date: 2016

Publisher: Poltext

Pages: 262

Format: Paperback

Authors: F. Scott Fitzgerald, Dariusz Jemielniak, Marta Fihel, Grzegorz Komerski

3.90 of 9

Download PDF

Download ePub

Język angielski
Poziom B2

Long Island w stanie Nowy Jork, lata 20. XX wieku. Era jazzu, prohibicji, gangsterów i mafijnych porachunków. I wielka chęć życia po Wielkiej Wojnie: przyjęcia, alkohol i rozpaczliwe poszukiwanie szczęścia, prowadzące do dramatu.
Jedna z najwybitniejszych powieści amerykańskich autorstwa Francisa Scotta Fitzgeralda to zarazem interesująca lektura i doskonały materiał edukacyjny.
W odróżnieniu od tradycyjnych podręczników, nauka oparta na książce mistrza pióra daje czytelnikowi bezpośredni kontakt z naturalnym językiem. Co więcej, wciągająca treść powieści sprawia, że każda lekcja jest nową przygodą i przyjemnością.

Podręcznik oparty na oryginalnym tekście powieści (w wersji skróconej) został skonstruowany według przejrzystego schematu:

- Na marginesach tekstu podano objaśnienia trudniejszych wyrazów.

- Każdy rozdział jest zakończony krótkim testem sprawdzającym stopień rozumienia tekstu.

- Zawarty po każdym rozdziale dział O słowach jest poświęcony poszerzeniu słownictwa z danej dziedziny, wyrazom kłopotliwym dla polskich uczniów (np. wyrazom wieloznacznym lub trudnym w użyciu) i słowotwórstwu.

- W dziale poświęconym gramatyce omówiono wybrane zagadnienie gramatyczne, ilustrowane fragmentem rozdziału.

- Dla dociekliwych został również opracowany komentarz do wybranych tematów związanych z kulturą i historią.

Różnorodne ćwiczenia pozwolą Czytelnikowi powtórzyć i sprawdzić omówione w podręczniku zagadnienia leksykalne i gramatyczne. Alfabetyczny wykaz wyrazów objaśnianych na marginesie tekstu znajduje się w słowniczku. Odpowiedzi do wszystkich zadań zamkniętych są podane w kluczu na końcu książki.

0 Share 0 Share 0 Share 0 Share
Recent Books Download